הנקודה הארכימדית באימון וטיפול*.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

הנקודה הארכימדית באימון וטיפול*.

בגישת Dynamic Positive Coaching Psychology DPCP שפיתחתי לאחר שהקמתי וניהלתי מזה 15 שנים באוניברסיטת ת”א ובר אילן תוכניות הכשרה ללימודי תעודה ב  Coaching Psychology  אנו רואים את האימון או הטיפול כמובנה מ 4 מרכיבים בסיסיים:

המרכיבים הם מטרה, פרספקטיבה, תהליך, אינטגרציה.

בתחילת הדרך נדבר על המטרה. בכל אימון  צריכה להיות מטרה ברורה, יעדים וחזון.

כיצד מתקדם התהליך האימוני בגישת DPCP ?

המטרה של האימון היא מימוש הפוטנציאל העצמי של המתאמן, הגשמה עצמית והעצמת חוזקות.

לאחר שהגדרנו את המטרה אנחנו מתווים את הדרך. הנקודה הארכימדית היא חלק מהפרספקטיבה שאנו נוקטים להתקדמות התהליך.

אמר ארכימדס החכם היווני הקדום: תנו לי נקודת משען מחוץ לכדור הארץ ואניף אותו

בכדי שנוכל ליצור עם המתאמן תובנה קוגניטיבית, רגשית ואקסיסטנציאלית ובעקבותיה פרדיגמה חדשה יש להביא את המתאמן לפוזיציה אחרת של זמן ומקום שניתן לכנות הנקודה הארכימדית, נקודה ממנה ניתן למנף את תהליך השינוי.

מדוע צריך נקודה ארכימדית באימון אקסיסטנציאלי ?

מקור כוח חשוב של המאמן בתהליך הוא בפרספקטיבה שהוא נוקט עם יכולת להתבונן בתהליך מנקודה ארכימדית.

המתאמן תקוע עם חסמי הצלחה,  ועם שדונים, שהם למעשה הפרדיגמות, התפיסות, האמונות, דוקטרינות, ההרגלים וכל אותם דפוסים שעוצבו במוחו כתוצאה של התנסויותיו בחיים ויוצרים את הטייס האוטומטי שמונע התפתחות.

תפיסה חדשה של המקום והזמן מאפשרת שינוי. אימון להפיכת הפרדיגמה החדשה להתנהגות ספונטנית מייצרת את השינוי.

  את הנקודה הארכימדית באימון יכול לספק המאמן. המאמן מצוי מחוץ לזמן ולמרחב של המתאמן ולכן יכול לתת נקודת מבט חדשה ושונה.

תפיסה שונה של מקום וזמן מאפשרת לייצר שינוי. יש מצבים שבהם שינוי הזמן והמקום יכול להביא לתוצאות גורליות.

 נניח שהסמוראים בתמונה הם בעלי מיומנות ויכולת שווים אך המיקום והזמן השונים שנוצרו במהלך הקרב גורמים לכך שהקרב כבר הוכרע לפני שהסתיים.

מה החשיבות של הפרספקטיבה ? הפרספקטיבה נותנת לנו את המסגרת הקונספטואלית.

עם זאת, המסגרת הקונספטואלית אינה נוקשה אלא דינמית ומשתנה ללא הרף – המסגרת יוצרת את התהליך שהוא המהות של האימון. זה אומר שאנחנו עובדים עפ”י מודל אך המודל אינו חדל להתפתח ולהשתנות. אנחנו פתוחים לקלוט את השינויים שקורים כל העת.

התהליך יוצר צמיחה

התהליך הוא הצמיחה (        ( emergence ) שנוצרת כתוצאה של הגורמים הבאים: הדרך למטרה הפרספקטיבה שנבחרה, ומערכת היחסים מאמן/מתאמן שנוצרה באימון. הצמיחה נוצרת מיצירת צעדים יצירתית שמביאה להתארגנות מחדש של פרדיגמות פתוחות ודינמיות במקום הטייס האוטומטי ששלט בחיי המתאמן.

והשלב הסופי הוא האינטגרציה והאקולוגיה שהם אירגון כל מה שקרה באימון בצורה תבונית, ומתן משמעות רציונלית לתהליך.

האימון פועל במערכת מורכבת

למרות שיש לנו דרך בגישה האימונית עלינו לזכור שהאימון, כמו הטיפול אגב פועל כמערכת שנקראת CAS מערכת מורכבת מסתגלת.

מערכת מורכבת מסתגלת

מערכת מורכבת מסתגלת היא מערכת לא ליניארית פתוחה שיוצרת מעגלי משוב ונוטה לאירגון עצמי. זוהי מערכת “לומדת” (דוגמאות: הבורסה, המוח, קבוצה דינמית, מערכות פוליטיות וחברתיות, אקוסיסטמה, ביוספירה וכו’).

נסכם את האימון כמערכת מורכבת מסתגלת

אפשר לומר שהמטרה היא לאן אנו עומדים ללכת.

הפרספקטיבה היא באיזו דרך בחרנו ואיך התקדמנו בדרך.

התהליך הוא מה קורה במסע המשותף

והאינטגרציה היא מה ההגיון שבזה, מה זה עושה לי ואיך אצור מהמסע המשותף פרדיגמות דינמיות ופתוחות.

נכתב ע”י פרופ’ ארנון לוי ראש התוכנית.