MA ודוקטורט ב Coaching Psychology

ביה”ס ללימודים מתקדמים לאימון בגישת Coaching Psychology בניהולו של פרופ’ ארנון לוי מודיע על השתלמויות לפסיכולוגים, למאמנים באימון בגישת Coaching Psychology, ובלימודים לתארים MA, Msc ו-PhD  בשיתוף עם אוניברסיטת Middlesex והמרכז הבריטי לפיתוח תוכניות לימוד אקדמיות.

שיתוף הפעולה המשולב מאפשר השתתפות בתוכניות לימוד אקדמיות ל MA,Msc ודוקטורט מאוניברסיטת Middlesex בתחום של Coaching Psychology המותאמות לארגונים שונים.

תוכניות הלימוד מוכרות ע”י האיגוד האירופאי לקואצ’ינג ומנטורינג ( EMCC) וכן ע”י האיגוד העולמי למאמנים עסקיים (WABC)  והאיגוד הבינ”ל לאימון בגישה פסיכולוגית (ISfCP) ההוראה מתבצעת באנגלית ועברית והערכת העבודות, מתן הציונים והענקת התואר מתבצעים ע”י הסגל של  אוניברסיטת Middlesex  בשיתוף עם הסגל של  NECP  שקיבל הסמכה להנחייה לתארים שני ושלישי מאוניברסיטת מידלסקס.

שיתוף הפעולה של המרכז הבריטי ואוניברסיטת מידלסקס קיים כבר כ 35 שנה ומתקיים עם ארגונים בארה”ב באירופה, בדרום אפריקה ובאוסטרליה. תוכנית זו חלוצית מבחינות אחדות: בעוד שלימודים אקדמיים במדעי החברה מקנים תכנים של ידע עדכני ומתודולוגיות מחקר בדיסציפלינות מסוימות שיטת הלמידה המהפכנית שפותחה במרכז הבריטי ואוניברסיטת מידלסקס מאפשרת הקניית מטה-מודל תיאורטי ומתודולוגי שמעצים את הלמידה מההתנסויות האישיות והקבוצתיות בארגון. המגמה היא של יצירת כישורי למידה  שנמשכת משך כל החיים, מעצימה את הביצוע במקומות העבודה ומאפשרת למידה חכמה ומתבוננת (reflective) בהתנסויות האישיות והקבוצתיות בארגון.  הלמידה נמשכת משך כל החיים ומעצימה את הביצוע במקומות העבודה ואת איכות החיים. שיתוף הפעולה עם NECP מאפשר יישום ברמה אקדמית, בארגונים חברתיים וכלכליים, של תכני לימוד באימון פסיכולוגי באוריינטציה הומניסטית-אקסיסטנציאלית שפותחו ב NECP.

אנו מודיעים על פתיחת הקורסים הבאים:

קורס להיכרות כלי אימון למנהיגות ולתקשורת בינאישית למנהלים.
השתלמות למאמנים בעקרונות פסיכולוגיה ופסיכותרפיה.
קורס להכשרת מאמנים בגישת  NECP  ללימודי תעודה ולקראת תארים אקדמאיים מתקדמים  ב  Coaching Psychology.מסלול ישיר לתואר שני או דוקטורט בקואצ’ינג פסיכולוגי מטעם אוניברסיטת Middlesex.

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר

www.studycoaching.org