מהו Coaching Psychology ?

Coaching Psychology הוא גישה  לפיתוח הפוטנציאל האנושי והאישי שהתפתחה החל משנת 2002 באוניברסיטאות סידני ולונדון.  זוהי גישה השואפת לפיתוח ולביסוס האימון כדיסציפלינה רב תחומית במדעי ההתנהגות, שעושה שימוש מושכל, מקצועי, ונכון בטכניקות פסיכותרפיה.
את התפיסה של התיאורטיקנים הבולטים בתחום האימון האישי והעיסקי ניתן לגבש ב 3 עקרונות:
1. אימון אישי ועיסקי מטרתו לסייע למתאמן ללמוד בעצמו כיצד לממש את הפוטנציאל האישי שלו לקראת ביצועים מירביים בחייו.
2. האימון הוא גישה מאפשרת לעידוד ההתפתחות, הביצועים והלמידה.
3. האימון הוא גישה המיועדת להכוונה לקראת שיפור מיידי בביצועים ובפיתוח המיומנויות.
רוב גישות האימון האישי והעיסקי הרציניות שואפות לפיתוח עקרונות של אתיקה וסטנדרטים מקצועיים מוסכמים.
הגישה של  Coaching Psychology מקבלת עקרונות אלה וכמו גישות אחרות באימון אין מטרתה לטפל בבעיות פסיכולוגיות אלא לפתח את המיומנוית, הביצועים וההגשמה העצמית של אוכלוסיות נורמליות, לא פתולוגיות תוך כדי שימוש במודלים של אימון ובטכניקות פסיכותרפיה שונות בצורה מקצועית ומעמיקה. הגישות של אימון פסיכולוגי התפתחו באקדמיה ומיושמות בשטח עם הקפדה על עקרונות אקדמיים של מחקר מושתת ראיות.

פרטים נוספים באתר

www.studycoaching.org

www.coachingpsychology.co.il