MA ודוקטורט ב Coaching Psychology

ניתן ללמוד במכון לפסיכולוגיה חיובית יישומית  (DPCP ) לימודי תעודה המוכרים ע”י האיגוד IACP והאיגוד הבינ”ל ל    (ISCP) coaching Psychology כמו כן מקיים המכון השתלמויות לפסיכולוגים ולמאמנים ולבוגרי מקצועות טיפוליים בפסיכולוגיה חיובית יישומית, בנוסף מקיים המכון בשיתוף אוניברסיטת קנטרברי באנגליה בשיתוף עם המרכז הבריטי לפיתוח תוכניות לימוד אקדמיות לימודים לתארים MA   ו-PhD  .
שיתוף  הפעולה המשולב מאפשר השתתפות בתוכניות לימוד אקדמיות ל MA,Msc ודוקטורט מאוניברסיטת קנטרברי בתחום של Coaching Psychology המותאמות לארגונים שונים.

תוכניות הלימוד מוכרות ע”י האיגוד האירופאי לקואצ’ינג ומנטורינג ( EMCC) וכן ע”י האיגוד העולמי למאמנים עסקיים (WABC)  והאיגוד הבינ”ל לאימון בגישה פסיכולוגית (ISfCP) ההוראה מתבצעת באנגלית ועברית והערכת העבודות, מתן הציונים והענקת התואר מתבצעים ע”י הסגל של  אוניברסיטת קנטרברי עם הנחייה של צוות המכון.

המגמה של לימודי הדוקטורט היא של יצירת כישורי למידה  שנמשכת משך כל החיים, מעצימה את הביצוע במקומות העבודה ומאפשרת למידה חכמה ומתבוננת (reflective) בהתנסויות האישיות והקבוצתיות בארגון.  הלמידה נמשכת משך כל החיים ומעצימה את הביצוע במקומות העבודה ואת איכות החיים. שיתוף הפעולה עם DPCP  מאפשר יישום ברמה אקדמית, בארגונים חברתיים וכלכליים, של תכני לימוד בפסיכולוגיה חיובית דינמית.

אנו מודיעים על פתיחת הקורסים הבאים:
קורס להיכרות כלי אימון למנהיגות ולתקשורת בינאישית למנהלים.
השתלמות למאמנים בעקרונות פסיכולוגיה ופסיכותרפיה.
קורס להכשרת מאמנים בגישת  dpcp  ללימודי תעודה ולקראת תארים אקדמאיים מתקדמים  ב Coaching Psychology.

מטעם אוניברסיטת קנטרברי  פרטים נוספים ניתן למצוא באתר

www.studycoaching.org